Plastics Intelligence Unit 

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
|<  <  >  >| หน้าที่   จาก 23: จำนวนเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพทั้งหมด 2288

ลำดับที่วันที่เสนอเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพหัวข้อเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปบทความ
1. 27 Feb 2019 แบบจำลองขวดพลาสติกพร้อมฉลากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพส่งผลต่อความสำเร็จของบรรจุภัณฑ์
การทำแบบจำลองผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพได้ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความแข็งแรงของขวดพลาสติกก่อนที่จะทำการผลิต

อ่านรายละเอียด
2. 27 Feb 2019
"ดร.อดิสร"นำเสนออนาคตเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มาในรูปแบบฟิล์มบาง โค้งงอได้ มีหลากหลายสี แสงส่องผ่านได้และราคาถูก แถมยังให้ค่าพลังงานสูงถึง 22.1% เทียบเท่ากับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากวัสดุซิลิกอนที่เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพใช้อยู่ในปัจจุบัน


3. 26 Feb 2019 BASF เปิดตัวศูนย์ Virtual Design and Construction Resource Center
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BASF ได้เปิดตัวศูนย์ Virtual Design and Construction (VDC) Resource Center ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ Building Information Modelling (BIM)

อ่านรายละเอียด
4. 25 Feb 2019 IBM ใช้เทคโนโลยี VolCat เปลี่ยนขยะ PET ให้เป็นวัสดุแบบยั่งยืน
นักวิจัยจาก IBM ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า VolCat ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่สามารถเปลี่ยนพลาสติก PET เป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

อ่านรายละเอียด
5. 25 Feb 2019 Evonik เปิดตัวผงพอลิเมอร์สำหรับการพิมพ์สามมิติอุณหภูมิสูง
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Evonik ได้พัฒนาผงพอลิเมอร์ชนิดใหม่สำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ polyamide 6 ซึ่งจะเข้ามาขยายพอร์ตฟอลิโอเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพกลุ่มวัสดุประสิทธิภาพสูง

อ่านรายละเอียด
6. 21 Feb 2019 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BD เตรียมใช้เทคโนโลยี additive manufacturing
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BD ซึ่งเป็นเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพด้าน Medtech ขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในผู้ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกชนิดฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปจำนวนมากกำลังอยู่ระหว่างการสร้างเครื่องเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปพลาสติกที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในโลก

อ่านรายละเอียด
7. 20 Feb 2019 เทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่จะเปิดโอกาสสำหรับการใช้งานพลาสติก
ในช่วงที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ supplier ต่าง ๆ ที่รวมถึงผู้ผลิตพลาสติก

อ่านรายละเอียด
8. 18 Feb 2019 Interplastic Corp. ได้รับสิทธิบัตรจากระบบ OneStep cured-in-place-pipe (CIPP) resin system
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Interplastic Corp. จากรัฐ Minnesota ได้รับสิทธิบัตรจากระบบ OneStep cured-in-place pipe (CIPP) resin system

อ่านรายละเอียด
9. 06 Feb 2019 Kuraray พัฒนาเส้นใยพอลิเมอร์ละลายในน้ำสำหรับ 3D printing
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Kuraray จากประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาเส้นใยสำหรับการพิมพ์สามมิติ (3D printing) สำหรับการใช้งานในกระบวนการ fused filament fabrication (FFF)

อ่านรายละเอียด
10. 05 Feb 2019 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Hahn Plastics Automation เปิดตัวเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในอเมริกาเหนือภายในงาน PLASTEC West
สหรัฐอเมริกาได้มีผู้เล่นใหม่ทางด้านระบบอัตโนมัติในการผลิตและแปรรูปพลาสติก โดยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Hahn Plastics Automation Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hahn Group จากประเทศเยอรมนี

อ่านรายละเอียด
11. 04 Feb 2019 เครื่องตรวจสอบฟิล์มแบบพกพาเพื่อการตรวจสอบอย่างถูกต้องทันที
BTG Labs ได้พัฒนาเครื่อง Surface Analyst 2001 สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของฟิล์มชนิดยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในบรรจุภัณฑ์และตลาดอื่น ๆ

อ่านรายละเอียด
12. 01 Feb 2019 บรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก Primex ช่วยปกป้องเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพขนมบอบบาง
Primex Design & Fabrication ผู้ผลิตกล่องพลาสติกสำหรับการขนส่งซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ ได้คิดค้นกล่องขนส่งแบบใหม่สำหรับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพขนมขบเคี้ยว

อ่านรายละเอียด
13. 30 Jan 2019 Tekni-Plex เพิ่มสายการผลิตท่อยางซิลิโคนสำหรับการแพทย์ในโรงงานเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพผู้ผลิตท่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ Tekni-Plex จากรัฐ Pennsylvania ได้ทำการติดตั้งสายการผลิตท่อยางซิลิโคนเพิ่มเติมในโรงงานในเมือง Suzhou เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

อ่านรายละเอียด
14. 29 Jan 2019 Polyplastics นำเสนอ PBT resin ที่ทนทานต่อการแตกจากสาร alkali
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Polyplastics Group ได้นำเสนอวัสดุเรซิ่น polybutylene terephthalate (PBT) ชนิดใหม่ซึ่งมีความทนทานต่อการแตกภายใต้สภาวะความเป็นด่าง

อ่านรายละเอียด
15. 28 Jan 2019 Kraiburg TPE ร่วมกับ Eastman พัฒนา TPE ระดับคุณภาพสำหรับการใช้งานทางการแพทย์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Kraiburg TPE จากเยอรมนีร่วมกับ Eastman Chemical Co. จากสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนา thermoplastic elastomer (TPEs) ความบริสุทธ์สูงสำหรับการยืดติดโดยตรงกับพอลิเมอร์ที่ใช้ในการแพทย์

อ่านรายละเอียด
16. 25 Jan 2019 Loop Industries ทบทวนเป้าหมายความยั่งยืนที่ผ่านมาในปี 2018
Loop Industries Inc ผู้ผลิตพลาสติก PET รีไซเคิลได้ออกจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเพื่อเล่าถึงการบรรลุเป้าหมายของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพตามที่กำหนดในปี 2018

อ่านรายละเอียด
17. 25 Jan 2019 พลาสติกอินทรีย์สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ความร้อนสูง
นักวิจัยจาก Purdue University ได้ค้นพบการผลิตพลาสติกทนความร้อนด้วยการผสมวัสดุสารอินทรีย์สองชนิดรวมกันซึ่งนำไปสู่งพลาสติกนำไฟฟ้าที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 220 องศาเซลเซียส

อ่านรายละเอียด
18. 24 Jan 2019 Covestro และ Haier ร่วมกันปรับกระบวนการผลิตสู่ดิจิทัล
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพผู้ผลิตพอลิเมอร์ Covestro ร่วมกับ Haier Group ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เพื่อตั้งห้องทดลองร่วมในเมือง Qingdao เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

อ่านรายละเอียด
19. 21 Jan 2019 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Unitika จากญี่ปุ่นเปิดตัว aromatic polyamide ทนความร้อนสูง
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Unitika จากโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาเรซิ่น polyamide ที่สามารถนำไปใช้ในการใช้งานที่ต้องการการทนความร้อน

อ่านรายละเอียด
20. 16 Jan 2019 ความก้าวหน้าในการพัฒนา Liqud acrylic thermoplastic
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Arkema ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี Elium liquid acrylic thermoplastic สำหรับการผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิทที่มีคุณสมบัติเชิงกลคล้ายคลึงกับวัสดุ thermoset

อ่านรายละเอียด
21. 15 Jan 2019 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ medtech จากอิตาลีจะพิมพ์ชิ้นส่วนปลูกฝังในโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกา
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพแห่งนี้ได้ประกาศว่าจะใช้อุปกรณ์การพิมพ์สามมิติในโรงพยาบาล HSS เพื่อผลิตสิ่งปลูกฝังในร่างกายมนุษย์ (implant)

อ่านรายละเอียด
22. 14 Jan 2019 Tooling Transfers พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการวงจรชีวิตเครื่องจักร
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Tooling Transfers ได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ (tooling) ที่สามารถให้ผลการตรวจสอบถึงสภาพและความยั่งยืนได้ทันที (real-time)

อ่านรายละเอียด
23. 11 Jan 2019 นักศึกษามหาวิทยาลัย LSU ทำการพิมพ์หุ่นจำลองมนุษย์ด้วย 3D-Printing
นักศึกษาปีที่ 4 ในสาขา Biological and Agricultural Engineering ของมหาวิทยาลัย Louisiana State University (LSU) ได้ทำการผลิตหุ่นจำลองรูปทรงมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี 3D-printing

อ่านรายละเอียด
24. 10 Jan 2019 P&G พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้า Tide แบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ e-commerce และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Procter & Gamble (P&G) ได้เริ่มจำหน่ายน้ำยาซักผ้าแบรนด์ Tide ในกล่อง Eco-Box แบบใหม่ ซึ่งเป็นการปรับโฉมน้ำยาซักผ้าด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่

อ่านรายละเอียด
25. 07 Jan 2019 MobileSpecs พัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพพลาสติกสำหรับการฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ MobileSpecs LLC จากเมือง Laramie รัฐนิวยอร์ค ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Mobile Specs สำหรับการฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป

อ่านรายละเอียด
26. 04 Jan 2019 Engel จะนำเสนอเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ที่มีความคุ้มค่าและความยั่งยืนในงาน Arabplast
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Engel จะนำเสนอเครื่องจักรใหม่ซึ่งรวมเอาเครื่องฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป ระบบอัตโนมัติ และแม่พิมพ์ทำงานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีความยั่งยืนภายในงาน Arabplast 2019

อ่านรายละเอียด
27. 26 Dec 2018 FIPA พัฒนาถ้วยสุญญากาศสำหรับการจัดการเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพอาหารและการแพทย์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ FIPA GmbH ได้ขยายกลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจำพวกถ้วยสุญญากาศ (vacuum cup) ด้วยการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ Variopack SL-FP series

อ่านรายละเอียด
28. 25 Dec 2018 Interstate Plastics พัฒนาป้ายนอกอาคาร HDPE ColorCore
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Interstate Plastics ได้ประกาศเปิดตัวเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ HDPE ColorCore homogeneous sheet โดยเป็นวัสดุสำหรับการผลิตป้ายนอกอาคารที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด
29. 24 Dec 2018 BASF พัฒนา light stabilizer เพื่อเพิ่มความทนทานของ roofing membrane
ผลิตภัณฑ์ Chimassorb จากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BASF ได้รับการเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพทะเบียนโดย China Building Materials Academy Suzhou Waterproof Research Institute (SZWRI) ให้เป็นหนึ่งใน thermoplastic polyolefin (TPO)

อ่านรายละเอียด
30. 18 Dec 2018 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเลือกใช้ ABS สำหรับการผลิตชิ้นส่วน
วัสดุสามชนิดจากกลุ่ม ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) ได้ถูกเลือกใช้โดยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Nio ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

อ่านรายละเอียด
31. 12 Dec 2018 ระบบคาดการณ์คุณภาพชิ้นส่วนขณะทำการเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Sartorius จาก Helsinki ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือความละเอียดสูงสำหรับห้องทดลองได้ใช้งานระบบของ ComoNeoPREDICT

อ่านรายละเอียด
32. 11 Dec 2018 ระบบวิเคราะห์พื้นผิวอัตโนมัติที่สามารถทำการตรวจสอบได้ถึง 5,000 ครั้งต่อชั่วโมง
BTG Labs เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ได้ทำการเปิดตัวระบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินสภาพพื้นผิวของวัสดุ Surface Analyst XA ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียหรือการเรียกของคืนที่อาจเกิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจากพื้นผิวที่ไม่ได้คุณภาพ

อ่านรายละเอียด
33. 30 Nov 2018 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพญี่ปุ่นพัฒนา PP เสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Mitsui Chemicals ได้ร่วมทีมกับ Formosa Plastics จากไต้หวันในการวางเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นและเทปจาก polypropylene unidirectional (UD) เสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอ

อ่านรายละเอียด
34. 29 Nov 2018 Antioxidant ใหม่สำหรับโฟม polyurethane, elastomer และกาวร้อน
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Songwon Industrial Co., Ltd. ได้พัฒนา antioxidants ชุดใหม่ซึ่งเป็น butylated octylated aminic antioxidant ที่เหมาะแก่การใช้งานการวัสดุต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด
35. 28 Nov 2018 Covestro สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านดิจิทัล
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Covestro ได้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเคมีและพลาสติก โดยได้ทำการผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดิจิทัลในกลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพของตน

อ่านรายละเอียด
36. 27 Nov 2018 GE Additive ร่วมกับ Callaway พัฒนาหัวพัตเตอร์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Callaway Golf Co. ผู้ผลิตอุปกรณ์กอล์ฟประสิทธิภาพสูงได้ลงนามสัญญาความร่วมมือการให้คำปรึกษากับ AddWorks จากGE Additive โดยมีโครงการร่วมกันงานแรกคือการออกแบบหัวพัตเตอร์

อ่านรายละเอียด
37. 26 Nov 2018 พื้นสำหรับการแข่งกีฬาที่ผลิตจาก CO2
Sports Club ในเมือง Krefeld ในประเทศเยอรมณีได้ทำการติดตั้งพื้นสำหรับกีฬาฮ้อกกี้ซึ่งผลิตจากคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยการนำเอา CO2 มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนผสมที่เรียกว่า polyol

อ่านรายละเอียด
38. 26 Nov 2018 BASF เปิดตัว PPA ใหม่ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BASF ได้ทำการเปิดตัว polyphthalamide (PPA) ตัวใหม่ Ultramid Advanced T1000 โดยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในกลุ่ม Ultramid นี้มีความแข็งแรงและความแข็งสูง

อ่านรายละเอียด
39. 23 Nov 2018 Tetra Pak มุ่งเป้ารีไซเคิลพอลิเมอร์จากกล่องกระดาษ
กล่องกระดาษสำหรับบรรจุเครื่องดื่มโดยทั่วไปนั้นประกอบด้วยกระดาษ 75% พลาสติก 20% และอลูมิเนียมฟอยล์ 5% ซึ่งส่วนประกอบสองชนิดหลังนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการรีไซเคิลตัวกล่องทั้งหมด

อ่านรายละเอียด
40. 21 Nov 2018 Covestro เข้าร่วมพันธมิตร China Auto Lightweight Non-metal Materials Industrial Alliance
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Covestro ผู้ผลิตวัสดุสัญชาติเยอรมันได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งพันธมิตรเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพวัสดุน้ำหนักเบาที่ไม่ใช่โลหะสำหรับการผลิตยานยนต์ของจีน

อ่านรายละเอียด
41. 20 Nov 2018 Celanese และ International Paper ร่วมมือกับ Ford ในการใช้งานวัสดุ PP เสริมเซลลูโลส
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Celanese Corporation และ International Paper ได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาวัสดุ composite ที่รวมเส้นใยเซลลูโลสกับใยแก้ว long-glass fiber ใน polypropylene (PP)

อ่านรายละเอียด
42. 19 Nov 2018 Sabic ขยายกลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ PP ด้วย impact copolymer ที่มีพื้นผิวสวยงาน
Sabic ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ impact copolymer (ICP) grade – Sabic PP PPA20 สำหรับการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัวเรือน

อ่านรายละเอียด
43. 16 Nov 2018 วัสดุสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ออกซิเจนฉุกเฉิน
อุปกรณ์ R15 จาก Rapid Oxygen นั้นสามารถผลิตออกซิเจนแบบชื้นได้นาน 15 นาทีด้วยอัตรา 6 ลิตรต่อนาทีโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานใด ๆ และยังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน

อ่านรายละเอียด
44. 15 Nov 2018 เทคโนโลยี LaserProFusion จะเข้ามาแข่งขันกับการฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ EOS ผู้ผลิตระบบเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ประกาศว่าทางเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจะเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับการผลิตพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค additive manufacturing

อ่านรายละเอียด
45. 14 Nov 2018 นักวิจัยจาก UCSC พัฒนาทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่า phthalates
ทีมนักวิจัยนำโดย Rebecca Braslau อาจารย์ด้านเคมีและชีวเคมีของ UCSC ได้พัฒนาสารเคมีใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า PVC plasticizer ที่ยึดติดกับพอลิเมอร์ PVC ด้วยพันธะเคมี

อ่านรายละเอียด
46. 13 Nov 2018 Evonik พัฒนาเส้นใย PEEK สำหรับผลิตอวัยวะเทียมด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Evonik จากเมือง Essen ประเทศเยอรมณี ได้ประกาศเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพการพัฒนาเส้นใย PEEK (polyether ether ketone) ระดับคุณภาพที่สามารถใช้ผลิตอวัยวะเทียม (implant-grade) ด้วยเทคโนโลยี 3D printing

อ่านรายละเอียด
47. 12 Nov 2018 Lanxess พัฒนา Polyamide 6 ใหม่เพื่อใช้แทน Polyamide 66
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Lanxess ได้พัฒนากลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ polyamide 6 ภายใต้ชื่อ Durethan Performance เพื่อตอบโจทย์ความต้องการวัสดุที่ทนทานต่อ fatigue strength หรือความทนทานต่อแรงกดแบบเป็นรอบ ๆ

อ่านรายละเอียด
48. 09 Nov 2018 นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากงาน Pack Expo 2018 #3
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Sealed Air ได้ทำการพัฒนาฟิล์มห่อแบบใหม่ภายใต้ชื่อ StealthWrap ที่สามารถช่วยลดการใช้งานกล่องชั้นนอกได้ถึง 70-80% และช่วยลดน้ำหนักและขนาดของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสำหรับการขนส่ง

อ่านรายละเอียด
49. 08 Nov 2018 นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากงาน Pack Expo 2018 #2
เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายภายในงาน Pack Expo Intl. 2018 ณ McCormick Place ในเมืองชิคาโก

อ่านรายละเอียด
50. 07 Nov 2018 นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากงาน Pack Expo 2018 #1
เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายภายในงาน Pack Expo Intl. 2018 ณ McCormick Place ในเมืองชิคาโก

อ่านรายละเอียด
51. 06 Nov 2018 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Diversified Plastics เข้าร่วมเครือข่าย Carbon Production Network
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปแบบสั่งทำ Diversified Plastics Inc. จากเมือง Minneapolis, MN ได้เข้าร่วมเครือข่าย Carbon Production Network (CPN) ซึ่งเป็นโปรแกรมของ Carbon Inc.

อ่านรายละเอียด
52. 05 Nov 2018 วัสดุจากไฟเบอร์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทร
ในช่วงที่ผ่านมาสังคมได้ให้ความสนใจกับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรโดยเฉพาะที่เรียกว่า “Pacific trash vortex” หรือกลุ่มของขยะพลาสติกที่รวมตัวกันในตอนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจากกระแสน้ำ

อ่านรายละเอียด
53. 05 Nov 2018 จักรยานไฟฟ้าและรถสกู้ตเตอร์ใช้ประโยชน์จาก TPE เพื่อลดเสียงการสั่น
ปัจจุบันการขับขี่ด้วยจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจากการตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนจากยานยนต์ทั่วไป

อ่านรายละเอียด
54. 01 Nov 2018 Kraiburg TPE พัฒนา TPE ที่ทนต่อ UV, มีกลิ่นน้อย, และระเหยได้ต่ำ
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Kraiburg TPE ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ thermoplastic elastomer ใหม่ภายในงาน Fakuma ซึ่งถูกพัฒนาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนพื้นผิวเพื่อการตกแต่งน่าสัมผัสสำหรับการใช้งานในรถยนต์

อ่านรายละเอียด
55. 31 Oct 2018 Polypropylene ผสมผงแป้งทัลคัม talc ชนิดกลิ่นน้อยที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในรถยนต์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ PolyOne จาก Avon Lake, OH ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Maxxam LO ซึ่งเป็น polypropylene ผสมแป้งทัลคัม (talc-filled) แบบกลิ่นน้อยที่ถูกออกแบบมาสำหรับปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในรถยนต์

อ่านรายละเอียด
56. 30 Oct 2018 ญี่ปุ่นเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ้ำหนักเบารุ่นทดลองซึ่งใช้วัตถุ composite ที่ยืดหยุ่นแต่แข็งแรง
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Toray Industries, Sumitomo Chemical และหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ItoP ที่มีน้ำหนักเบากว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป

อ่านรายละเอียด
57. 29 Oct 2018 Lanxess ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ PBT ทนไฟประเภท halogen-free
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Lanxess กำลังขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์จาก polybutylene terephthalate (PBT) ที่มีคุณสมบัติทนไฟและปลอดจาก halogen

อ่านรายละเอียด
58. 26 Oct 2018 Borealis และ Borouge พัฒนา plastomers สำหรับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพการแพทย์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Borealis และ Borouge ประกาศเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Borealis Bormed ซึ่งเป็นเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจาก polyethylene และ polypropylene (PP) และ plastomers สำหรับตลาดทางด้านการแพทย์

อ่านรายละเอียด
59. 25 Oct 2018 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Polyplastics ยังได้เปิดตัวเทคโนโลยี Laseridge ซึ่งทำการเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันโดยการใช้เลเซอร์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Polyplastics เปิดตัวเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพวัสดุสำหรับกลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพยานยนต์และอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเทคโนโลยี Laseridge bonding

อ่านรายละเอียด
60. 24 Oct 2018 Lanxess พัฒนา polyamides และ polyesters แบบใหม่สำหรับการเชื่อมวัสดุด้วยเลเซอร์
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Lanxess ได้พัฒนาวัสดุ polyamide (PA) และ polybutylene terephthalate (PBT) ที่โปร่งใสต่อเลเซอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์

อ่านรายละเอียด
61. 22 Oct 2018 Nouryon เปิดตัวสูตร dibenzoyl peroxide ใหญ่แบบปลอด DCHP
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Nouryon (เดิม AkzoNobel Specialty Chemicals) ได้ทำการเปิดตัวสูตรการผลิต dibenzoyl peroxide (BPO) ใหม่ภายใต้ชื่อ Perkadox GB-50

อ่านรายละเอียด
62. 19 Oct 2018 เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรีไซเคิลแบบครบวงจรทำการแปรรูปขยะ PET เป็นบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ rPlanet Earth เปิดโรงงานในเมือง Vernon, CA เผื่อแปรรูปขวดน้ำและขยะบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็น rPET รีไซเคิล

อ่านรายละเอียด
63. 18 Oct 2018 Kraiburg TPE เปิดตัวสารคอมพาวด์ที่มีคุณสมบัติยึดเกาะ polyamide ที่ดีเยี่ยม
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Kraiburg TPE ได้ทำการเปิดตัว FC/AD/PA Thermolast K series ซึ่งเป็น thermoplastic elastomers (TPEs) ภายในงาน Fakuma 2018

อ่านรายละเอียด
64. 17 Oct 2018 เทคโนโลยี 3D Printing ด้วยพลาสติกรีไซเคิลเพื่อผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับทหาร
นักวิจัยจาก US Army Research Lab (ARL) และ US Marine Corps ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิธีในการใช้ขวดพลาสติกในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับทหาร

อ่านรายละเอียด
65. 16 Oct 2018 Covestro พัฒนา TPU ใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้ CO2
Covestro ได้พัฒนา thermoplastic polyurethanes ใหม่ภายใต้ชื่อ Desmopan 37385A ซึ่งผลิตจาก polyether carbonate polyols ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านรายละเอียด
66. 12 Oct 2018 University of Lethbridge ร่วมมือกับ Flexahopper และ WD สร้างศูนย์เทคโนโลยี Green Polymer
มหาวิทยาลัย Lethbridge ร่วมมือกับ Western Economic Diversification Canada (WD) และ Flexahopper Plastics สร้างศูนย์เทคโนโลยี Green Polymer เพื่อรับมือกับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด
67. 11 Oct 2018 นักวิจัย A*Star เสริมความแข็งแกร่งของ Polylactic acid
นักวิจัยจาก Agency for Science, Technology and Research ได้ทำการพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งของ Polylactic acid (PLA) โดยยังคงรักษาความยืดหยุ่น

อ่านรายละเอียด
68. 10 Oct 2018 Duopack พัฒนาซองที่สามารถบรรจุเครื่องปรุงหรือซอสได้สองชนิดในซองเดียว
Duopack ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่คือบรรจุภัณฑ์แบบบรรจุได้สองฝั่งซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกปรุงรสอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

อ่านรายละเอียด
69. 03 Oct 2018 BASF ได้เปิดตัวเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต้นแบบของ particle โฟมที่ผลิตจาก polyethersulfone (PESU)
BASF ได้เปิดตัวเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต้นแบบของ particle โฟมที่ผลิตจาก polyethersulfone (PESU) ซึ่งมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านความทนทานต่ออุณหภูมิสูง การติดไฟยาก และน้ำหนักที่เบาควบคู่กับความแข็งแรงคงทน

อ่านรายละเอียด
70. 01 Oct 2018 DSM ร่วมมือกับ Starboard แปรรูปอวนจับปลาเป็นอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ด
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ DSM ได้ร่วมมือกับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Starboard ผู้ผลิตอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ดทำการเก็บและรีไซเคิลอวนจับปลาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับเพื่อเป็นวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนของเซิร์ฟบอร์ดเพื่อช่วยลดขยะเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพชายหาด

อ่านรายละเอียด
71. 22 Aug 2018
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว ยังกระเทือนต่อเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพน้อยใหญ่ โดยเฉพาะเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพแมนูแฟคเจอริ่ง


72. 16 Aug 2018
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพโรงกลั่นสามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้


73. 15 Aug 2018
เอสซีจี ขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการ เฟสท์ โซลูชั่น ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร


74. 15 Aug 2018
อวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ นวัตกรรมในศตวรรษ 21 กำลังเกิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในเมืองไทยโดยฝีมือนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์


75. 07 Aug 2018
ศูนย์เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพขอนแก่น-“เอสซีจี” รุกตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เฟสท์ (Fest) จากเยื่อยูคาลิปตัส เผยทุ่มกว่า 800 ล้านบาท ผุด 2 ฐานผลิตใหม่ที่ขอนแก่น และสมุทรสาคร ตั้งเป้า 5 ปียอดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพกว่า3พันล้าน


76. 20 Jul 2018
“P2F” ตัวเร่งปฏิกิริยาสัญชาติไทยมีคุณสมบัติเปลี่ยนน้ำมันเตาให้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลราคาสูง สร้างโอกาสรอดทางเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพแปรรูปขยะพลาสติกที่กำลังเผชิญภาวะขาดทุนและเสี่ยงปิดกิจการ


77. 12 Jul 2018 Loop Industries เปิดตัวกระบวนการ upcycling เบ็ดเสร็จแห่งแรกของโลกสำหรับ PET
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Loop Industries, Inc. ได้ออกแบบโรงงานผลิตเบ็ดเสร็จเพื่อสร้างมูลค่า (upcycling) ให้กับขยะ PET และเส้นใยโพลิเอสเตอร์ ให้เป็นเรซิน PET

อ่านรายละเอียด
78. 11 Jul 2018 การใช้เซ็นเซอร์ยานยนต์อย่างแพร่หลาย ผลักดันให้ BASF เพิ่มโพลิเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติกที่ทนทานต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและยานพาหนะไร้คนขับ ต้องใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิผลสูง ซึ่งผลักดันให้เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BASFเพิ่มโพลิเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติกที่ทนทานต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

อ่านรายละเอียด
79. 10 Jul 2018 Starlinger จัดแสดงเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาน
โรงงานของ Starlinger ที่เมือง Taicang ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพของตลาดในเอเชีย โดยจัดการฝึกอบรมด้านเทคนิค การสาธิตเครื่องจักร และการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า

อ่านรายละเอียด
80. 09 Jul 2018 Covestro จะผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ ที่เมืองกวางโจว
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Covestro ผู้ผลิตวัสดุของเยอรมนี จะผลิตฟิล์มโพลิคาร์บอเนตชนิดพิเศษ ที่เมืองกวางโจว เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

อ่านรายละเอียด
81. 04 Jul 2018
ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ในตลาดโลก ไทยต้องเร่งวิจัยรองรับ ขณะที่ภาครัฐต้องมีกลไกจูงใจให้ใช้นวัตกรรมในประเทศ ด้านเอกชน-กฟผ.-กกพ. เร่งเดินหน้าขยายการใช้พลังงานแดดและพลังงานหมุนวียนอื่นๆ


82. 04 Jul 2018
ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่เด่นชัดคือ “โซเฟีย” หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่เปิดตัวเมื่อ 3 ปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งมีความฉลาดและคารมคมคายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ขณะที่ผิวหนังซิลิโคนก็ยกริมฝีปากยิ้มได้เป็นธรรมชาติมากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ


83. 27 Jun 2018
การใช้งาน “หุ่นยนต์” และ “ระบบอัตโมมัติ” กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ


84. 25 Jun 2018
ปลัด ก.อุตฯ เปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตภาคเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพโรโบติกและดิจิทัลเทคโนโลยี


85. 25 Jun 2018
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติและวัสดุคอมโพสิท ที่เข้ามาเปลี่ยนโมเดลเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพพลาสติก จากการผลิตรูปแบบแมสโปรดักส์ขยับเป็นนิช สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์


86. 11 Jun 2018
ฟิล์มบางห่ออาหารจากเทคโนโลยีพลาสมา เข็มฉีดยาจากพลาสติกและยาประสิทธิภาพสูง เป็นตัวอย่างการใช้แสงซินโครตรอนช่วยต่อยอดไอเดียสู่เชิงพาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานและเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพโดยเอสซีจีและสหวิริยาสตีล


87. 11 Jun 2018
อินโดรามา เวนเจอร์ส โชว์วิสัยทัศน์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพคืนขยะขวดพลาสติกใสเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในปริมาณถึง 3.3 แสนตันต่อปี ระบุความต้องการเส้นด้ายจากขวดเพทพุ่งขานรับกระแสซีเอสอาร์


88. 05 Jun 2018 ท่อระบายความร้อนทำจากโพลิเอไมด์ แก้ปัญหาอุณหภูมิในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า
DowDuPont ผลิตพลาสติกเชิงวิศวกรรม อีลาสโตเมอร์ น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุซิลิคอนชนิดพิเศษ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาท่อระบายความร้อนสำหรับแบดเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด
89. 04 Jun 2018 สารช่วยให้ความคงตัวใหม่จาก LANXESS สามารถปกป้องพลาสติกจากปฏิกิริยาการแตกสลายด้วยน้ำ
หน่วยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสารเติมแต่งของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ LANXESS กำลังเพิ่มสารช่วยให้ปฏิกิริยาการแตกสลายด้วยน้ำมีความคงตัว (hydrolysis stabilizer) สำหรับพลาสติกและโพลิยูริเทน

อ่านรายละเอียด
90. 30 May 2018 ยางล้อจักรยานไร้ลมที่พิมพ์สามมิติเส้นแรกของโลกวิ่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพถนนแล้ว
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ BigRep ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบ fused filament fabrication (FFF) ของเยอรมนี ได้พัฒนายางล้อจักรยานไร้ลมสมบูรณ์แบบที่พิมพ์สามมิติเส้นแรกของโลก โดยใช้คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของเส้น filament ตรา Pro FLEX ใหม่ของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพฯ

อ่านรายละเอียด
91. 30 May 2018
กสอ. จับมือ เด็นโซ่ และ ทีจีไอ ผนึกกำลัง ตั้งศูนย์เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ยกระดับ SMEs ไทยสู่เวทีโลก


92. 03 May 2018
มนุษย์อาจต้องตกงานแล้วจริงหรือ? เมื่อเทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “เอไอ” เตรียมเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพแท่นแรงงานคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสื่อสารและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมนุษย์มากยิ่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ


93. 26 Apr 2018 Polystar นำเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ใช้ง่ายในรัสเซีย
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ Polystar ได้นำเสนอเครื่องจักรรีไซเคิลเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ รุ่น Repro- Flex ในงาน Interplastica ในปีนี้ ซึ่งจัดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพที่กรุงมอสโคว์

อ่านรายละเอียด
94. 16 Apr 2018
เวทีสัมมนาประจำปี สวทช.แนะเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเกษตรและอาหารแปรรูปต้องปรับตัวเชื่อมโยงเมกะเทรนด์อาหาร พร้อมนำระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน


95. 27 Mar 2018 ห้องแล็บของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เปลี่ยนขยะจากอัลมอนด์ ปริมาณพันๆ ล้านปอนด์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งพลาสติก
การบริโภคอัลมอนด์ที่เพิ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในสหรัฐฯ หมายความว่า จะมีเปลือกอัลมอนด์เป็นจำนวนมากที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และนักวิทยาสตร์ของภาครัฐก็กำลังคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

อ่านรายละเอียด
96. 26 Mar 2018 KraussMaffei Berstorff นำเสนอเทคโนโลยีผลิตท่อ PVC แบบ biaxially oriented ในงาน CHINAPAS 2018
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ KraussMaffei Berstorff นำเสนอเครื่องอัดรีดท่อ PVC และ PO คุณภาพพรีเมี่ยม ในงาน CHINAPLAS 2018 ซึ่งจัดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพที่นครเซี่ยงไฮ้

อ่านรายละเอียด
97. 21 Mar 2018
หลอดไฟอัจฉริยะตรวจจับควัน น้ำหมึกกินได้ ถังขยะรีไซเคิลเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ย ตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบจากโครงการ DesignSprint โดยกรมส่งเสริมเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ร่วมกับ “เคเอ็กซ์ มจธ.” ตั้งเป้ากิจการนำร่องปีแรก 60 ราย


98. 13 Mar 2018 ภาชนะของ RPC ที่แปรรูปด้วยความดันสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคงความสดนานเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ
การผสมของถ้วยที่เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปด้วยความร้อนที่มีหลายชั้น จากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ RPC Bebo Deventer ด้วยความดันสูง สามารถนำเสนออาหารทานเล่นแบบจิ้มที่ปราศจากสารกันบูดและยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้

อ่านรายละเอียด
99. 09 Mar 2018
กลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ทุ่มงบกว่า 3,600 ล้านบาท ผลักดันงานวิจัยสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพและบริการ รวมถึงโซลูชั่นใหม่ ๆ เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ จัดทัพนวัตกรรมพลาสติก และ Non-Petrochemicals สู่ตลาดโลก


100. 06 Mar 2018 NETSTAL จะเปิดตัวเครื่องฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูป ELIOS ในงาน NPE 2018
เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ NETSTAL จะเปิดตัวเครื่องฉีดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพรูปนวัตกรรมสำหรับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพบรรจุภัณฑ์และการแพทย์ทั้งหมด 4 เครื่อง ในยุคเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ 4.0 ในงาน NPE

อ่านรายละเอียด

|<  <  >  >| หน้าที่   จาก 23: จำนวนเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพทั้งหมด 2288
Disclaimer
    เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ http://crystalrocksaltlamp.com เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพและเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจากการใช้เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ เก็บรักษาเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสารในเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพไปใช้
  เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  4,674,204 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  11,246,606 ครั้ง
  เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพประจำวัน
    สมาชิก:  1 ราย
    บุคคลทั่วไป:  143 ราย
 Copyright © 2008 - 2019 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand