หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตลาด PVDC มีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการฟิล์มห่ออาหารที่เพิ่มสูงเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ
2019-01-16

Technavio รายงานผลการวิจัยตลาดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพว่า ตลาด polyvinylidene chloride (PVDC) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มเติบโตที่ 6% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2019-2023 ซึ่งเทียบเท่าการเพิ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพของมูลค่าตลาดกว่า 187 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวของตลาดคือการเติบโตของตลาดฟิล์มพลาสติก โดย PVDC, ethylene vinyl alcohol (EVOH) และ biaxially oriented polypropylene (BOPP) มักถูกใช้ในการบรรจุอาหารประเภทอาหารแปรรูป เนื้อสด ผักและผลไม้โดยทำหน้าที่เป็นฟิล์มห่อชนิด shrink wrap ซึ่งเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นแล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์ฟิล์มนี้ช่วยผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายลดต้นทุนการขนส่งและการเก็บคลังเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพได้ ทั้งนี้ กลุ่มเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพประเภทผลิตภัณฑ์จากนมมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในปี 2018 โดยคิดเป็นกว่า 34% ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่ภูมิภาค APAC ก็เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งกว่า 38%

หนึ่งในข้อเสียของ PVDC คือพลาสติกชนิดนี้มักต้องถูกนำไปทิ้งในที่ถมขยะ ซึ่งปัจจุบันได้มีการคิดค้นทางเลือกใหม่ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ อาทิ polyhydroxy butyrate valerate (PHBV), polylactic acid (PLA), polyhydroxyalkanoates (PHAs) และเซลลูโลส ซึ่งการพัฒนาฟิล์มที่ย่อยสลายได้นี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดผู้ผลิต PVDC ได้

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ #ต่างประเทศ #เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์