หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

หกมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมดำเนินโครงการ European Bioeconomy University
2019-01-16

มหาวิทยาลัยชั้นนำหกแห่งในทวีปยุโรปได้วางแผนร่วมกันในการทำวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) โดยมหาวิทยาลัยทั้งหกแห่งประกอบด้วย University of Hohenheim (Germany), Bologna (Italy), Eastern Finland (Finland), AgroParisTech (France), BOKU Vienna (Austria) และ Wageningen University and Research (Netherlands) โดยจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบของ consortium ภายใต้ชื่อ “European Bioeconomy University” หรือ “มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจชีวภาพยุโรป” ซึ่งมีเป้าหมายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปให้มีความยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีการใช้แนวคิดการนำวัสดุกลับมาใช้หมุนเวียน
สำหรับสหภาพยุโรปนั้น เศรษฐกิจชีวภาพที่เติบโตจากการสร้างความรู้นั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ การผลิตพลาสติกชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่มีวันหมด การพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนต่อการเปลี่ยนไปของภูมิอากาศ และการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยในปี 2012 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐชีวภาพ และในปี 2018 ก็ได้มีการออกแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อชี้แนวทางในการดำเนินการพัฒนาต่อไป
ที่มา: news.bio-based.eu


Tag: #ต่างประเทศ #เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต่อเนื่อง #ยานยนต์ #วัตถุดิบ