กระดานสนทนานี้จัดทำเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเพื่อให้สมาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพพลาสติก ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามได้ หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกจะสามารถชมเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพได้เพียงอย่างเดียว

    หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ PIU ของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)    หากท่านมีรหัสสมาชิกของระบบแล้ว กรุณา Login เพื่อใช้งานกระดานสนทนานี้
เพื่อระบุความเป็นตัวท่านเอง ท่านสามารถเปลี่ยนรูปส่วนตัวเป็นของท่านเองได้ โดยคลิกที่รูปส่วนตัวในคำตอบของท่าน แล้วระบบจะแจ้งให้ใส่รูปภาพที่ท่านต้องการ
  กระดานสนทนาหลัก  พื้นที่โฆษณาเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ (ฟรี)polychemicals888
19/08/2016 10:34
Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, DETA, ดีอีทีเอ, โทร 034854888

Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, DETA, ดีอีทีเอ, โทร 034854888

บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ดำเนินเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, DETA, ดีอีทีเอ ขนาดบรรจุถังละ 198.67 กก. สอบถามเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ ของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพฯ

Tel.  034854888, 034496284 

Fax.  034854899, 034496285

Mobile.  0824504888, 0800160016, 0861762992, 0868850111

Email address1.   thaipolychemicals@hotmail.com 

Email address2.   info@thaipolychemicals.com

Email address3.   polychemicals888@gmail.com 

Website.   www.thaipolychemicals.com 

Keyword, Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, , ไดเอทธิลีนไตรเอมีน, ไดเอทิลีนไตรอามีน, , ไดเอทธิลีนไตรอามีน, DETA, ดีอีทีเอ, CAS No. 111-40-0, N-2-aminoethyl-1-2-ethanediamine, Phenol processing aids, ฟีนอลโพรเซสซิ่งเอด, เอมีน, Amine

 

นอกจากผลิตภัณฑ์ Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, DETA, ดีอีทีเอ ข้างต้นแล้ว เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพฯยัง ผลิต นำเข้าส่งออก รวมทั้งจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม เอมีน, Amine อีกหลายรายการได้แก่

โมโนเอทาโนลามีน, โมโนเอทานอลเอมีน, Monoethanolamine

โมโนเอทธาโนลามีน, โมโนเอทธานอลเอมีน

เอ็มอีเอ, MEA

ไดเอทาโนลามีน, ไดเอทานอลเอมีน, Diethanolamine

ไดเอทธาโนลามีน, ไดเอทธานอลเอมีน

ดีอีเอ, DEA

ไตรเอทาโนลามีน, ไตรเอทานอลเอมีน, Triethanolamine

ไตรเอทธาโนลามีน, ไตรเอทธานอลเอมีน

ทีอีเอ, TEA

เอทาโนลามีน, เอทานอลเอมีน, Ethanolamine

เอทธาโนลามีน, เอทธานอลเอมีน

ไดเอทิลีนไตรเอมีน, ไดเอทธิลีนไตรเอมีน, Diethylenetriamine,

ดีอีทีเอ, DETA

ไตรเอทิลีนไตรเอมีน, ไตรเอทธิลีนไตรเอมีน, Triethylenetriamine

ทีอีทีเอ, TETA

รายการ เอมีน, Amine และเคมีภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
ยังไม่มีคำตอบในหัวข้อนี้ ท่านสามารถตอบหัวข้อนี้ได้โดยการกดปุ่ม 'ตอบ' ด้านเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ